Giáo trình luyện thi IELTS dành cho người Việt Nam

Bài thi IELTS có hai hình thức: 

  • Bài thi IELTS Academy 
  • Kỳ thi IELTS General 

Thí sinh có thể chọn giữa một trong những thử nghiệm này tùy thuộc vào yêu cầu (với mục đích du học/ di cư/ làm việc).

Phần thi viết - IELTS Writing

Có 2 hình thức trong kỹ năng viết IELTS: IELTS Viết Học Thuật (IELTS Academic Writing)IELTS Viết Tổng Quát (IELTS General Writing).

IELTS Viết Hình Thức Học Thuật (IELTS Academic Writing)

Ở phần thi này, thí sinh sẽ phải hoàn thành 2 bài viết học thuật. Chủ đề của môn Viết tập trung vào mối quan tâm chung của học sinh, sinh viên đang mong muốn theo học chương trình đại học và sau đại học. 

Bài viết
IELTS Academic 1: thí sinh sẽ được cung cấp một biểu đồ, đồ thị hay bảng và được yêu cầu giải thích thông tin và dữ liệu đã cho trong đề bài được nêu trên. Trong bài viết đầu tiên, phương thức diễn giải phải phù hợp với kết luận rõ ràng để giúp bài viết trở nên học thuật hơn. 

Bài viết IELTS Academic 2: thí sinh được yêu cầu nêu quan điểm về vấn đề hay ý kiến được đưa ra trên đề và phải thuyết phục bằng lập luận và dữ liệu để củng cố ý cho bài viết.

IELTS Viết Hình Thức Tổng Quát (IELTS General Writing)

Tương tự với môn Viết Học Thuật, phần thi IELTS Viết Tổng Quát bao gồm 2 phần. Tuy nhiên, bài thi này tương đối dễ hơn IELTS Viết Học Thuật

Bài viết IELTS General 1: Thí sinh sẽ viết một bức thư dựa trên một tình huống cụ thể. Ngôn ngữ sử dụng có thể học thuật, hoặc theo lối văn nói tùy thuộc vào đề bài được cung cấp. 

Bài viết IELTS General 2: Thí sinh sẽ được yêu cầu trình bày qua bài luận dựa trên nội dung của bức thư từ bài viết đầu tiên và nêu rõ ý kiến cá nhân để biện luận với đề bài.

Phần thi đọc - IELTS Reading

Bao gồm hai hình thức: IELTS Đọc Học Thuật và IELTS Đọc Tổng Quát.

IELTS Đọc Hình Thức Học Thuật

Kỹ năng Đọc Học Thuật bao gồm 3 đoạn văn dài đã được phân tích và mô tả. Thông thường là đoạn văn thực được lấy từ báo chí, bài nghiên cứu, bài tập san, sách và tạp chí.

IELTS Đọc Hình Thức Tổng Quát

Được nhìn nhận tương tự như kỹ năng đọc hình thức Học Thuật, đoạn văn ở phần này được lấy từ quảng cáo và ấn phẩm. Vì vậy, ngôn ngữ được sử dụng trong phần này thường mang tính chất thường nhật và dễ tiếp cận với thí sinh.

Phần thi nghe - IELTS Listening

Phần nghe IELTS bao gồm bốn phần với độ dài của mỗi bản ghi âm là 3 phút được chỉnh sửa từ sự kết hợp của độc thoại và cuộc đối thoại giữa nhiều cá nhân. Đoạn ghi âm chỉ được phát một lần và thí sinh sẽ phải trả lời bộ câu hỏi phù hợp với từng phần nghe. Hình thức câu hỏi có thể chứa nhiều đáp án khác nhau hoặc điền vào chỗ trống, viết câu trả lời ngắn và lựa chọn tiêu đề phù hợp cho biểu đồ. 

  • Kỹ năng nghe IELTS ở phần 1 và 2 sẽ dựa trên các tình huống xã hội hàng ngày.

Bản ghi âm 1: Cuộc trò chuyện giữa hai người trong một tình huống xã hội thường nhật. 

Bản ghi âm 2: Cuộc độc thoại đơn giản dựa trên tình huống hàng ngày. 

  • Phần thi nghe IELTS 3 và 4 sẽ dựa trên các tình huống mang tính giáo dục hoặc chuyên nghiệp cao.

Bản ghi âm 3: Cuộc trò chuyện giữa bốn người trong liên quan đến lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo. 

Bản ghi âm 4: Cuộc độc thoại trao đổi về một môn học cụ thể.

Phần thi nói - IELTS Speaking

Trong phần thi này, thi sinh sẽ được phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo nhằm tập trung vào nhiều khía cạnh chung của kỹ năng nói và đánh giá mức độ kiến thức và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp hiệu quả thường nhật và trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

Số câu hỏi: 3 

  • Câu hỏi về thông tin cá nhân 
  • Trình bày phần nói trong khoảng thời gian nhất định
  • Thảo luận 

Câu hỏi về thông tin cá nhân: thí sinh sẽ trải qua cuộc phỏng vấn ngắn gọn mà ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi về thông tin cá nhân của thí sinh liên quan đến gia đình và sở thích. 

Trình bày phần nói trong khoảng thời gian nhất định: Đối với phần này, thí sinh sẽ được cung cấp chủ đề cụ thể và trình bày trong thời gian giới hạn là hai phút. Sau đó giám khảo sẽ đặt câu hỏi ngoài dựa trên câu trả lời của thí sinh. 

Thảo luận: phần này liên quan đến các cuộc thảo luận chuyên sâu về đa dạng chủ đề trừu tượng, sâu sắc và thiết yếu.

IELTS Exam Pattern for Vietnamese

Section
Description
No. of Questions
Duration
IELTS Syllabus -Listening
This section consists of four recorded monologues and dialogues.
40
30 +10 minutes
IELTS Syllabus -Reading
This section contains three long passages, and tasks are assigned to each passage. The texts under the reading section are descriptive, factual, discursive and analytical. It also includes non-verbal content like diagrams and graphs. These texts are taken from books, journals and newspapers.
40

60 minutes

IELTS Syllabus - Writing

This section consists of two tasks. The first task is a summarisation/explanation of the given table, graph or diagram in at least 150 words.

The second task is writing an essay of at least 250 words.

2
60 minutes
IELTS Syllabus - Speaking
This session is a face-to-face interview that includes brief questions and talking in detail about a particular topic.
3
11-14 minutes

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Upcoming Events