Giáo trình TOEFL dành cho học sinh Việt Nam

Kỳ thi TOEFL được thiết kế nhằm tập trung đánh giá kỹ năng đọc, nghe, nói và viết. Hãy xem giáo trình ôn thi TOEFL cho năm 2021 dưới đây

Giáo trình ôn thi TOEFL - Kỹ năng Đọc

Kỹ năng đọc của TOEFL sẽ  bao gồm 3-4 đoạn văn với 10 câu hỏi dựa trên mỗi đoạn nhằm kiểm tra kỹ năng đọc hiểu của thí sinh. Đoạn văn được cung cấp trong đề thi hoàn toàn mang tiêu chuẩn hàn lâm nhằm kiểm tra mức độ thành thạo của thí sinh trong việc đọc và hiểu các văn bản..

Thời gian: 54 - 72 phút

Giáo trình ôn thi TOEFL - Kỹ năng Nghe

Bài thi TOEFL nghe đánh giá kỹ năng nghe hiểu của thí sinh và sẽ được đánh giá trên hai hình thức: 

  1. Đánh giá mức nghe hiểu cơ bản của thí sinh
  2. Đánh giá mức hiểu biết vận dụng và khả năng tiếp nhận thông tin của thí sinh. 

Phần 1: 3-4 bài giảng 
Thời gian: 3-5 phút 

Số lượng câu hỏi: 6 câu/bài giảng 

Phần 2: 2 - 3 cuộc đối thoại
Thời gian: 3 phút 

Số lượng câu hỏi: 5 câu hỏi trên mỗi cuộc đối thoại
Tổng thời gian cho toàn bộ phần thi: 41- 57 phút.
Lưu ý: Thí sinh được phép ghi chú đồng thời nghe bản ghi âm.

Giáo trình ôn thi TOEFL - Kỹ năng Nói

Kỹ năng Nói trong TOEFL tập trung kiểm tra khả năng giao tiếp và vận dụng hiệu quả tiếng anh học thuật của thí sinh. Trong phần thi này, thí sinh sẽ cần hoàn thành 4 phần dựa trên tình huống thực tế.  

Câu hỏi 1 - Yêu cầu thí sinh trình bày đơn phương: Thí sinh sẽ chia sẻ về những trải nghiệm riêng và trình bày ý kiến về vấn đề đó.

Thời gian chuẩn bị: 15-30 giây 

Thời gian trả lời: 45-60 giây 

Câu hỏi 2, 3 và 4 - Tích hợp kỹ năng nói: Thí sinh phải vận dụng 3 kỹ năng nghe, đọc và nói. 

Thời gian chuẩn bị: 15-30 giây 

Thời gian trả lời: 45-60 giây. 

Tổng thời gian cho toàn bộ mục: 17 phút.

Giáo trình ôn thi TOEFL - Kỹ năng Viết

Bài thi TOEFL viết mang tính chất hàn lâm và được thiết kế để đo lường kỹ năng viết của thí sinh. 

Bao gồm hai hình thức: 

  1. Văn bản tích hợp 
  2. Văn bản viết độc lập

Văn bản tích hợp: Thí sẽ được cung cấp đoạn văn nhỏ để đọc và bản ghi âm để nghe đồng thời yêu cầu nêu ý kiến dựa trên nội dung được giao.

Thời gian: 20 phút 

Văn bản viết độc lập: Thí sinh sẽ được đưa chủ đề và viết bài luận về chủ đề đã được cung cấp. Bên cạnh đó, việc trình bày lập luận dựa trên trường hợp phù hợp sẽ được yêu cầu trong phần này. 

Thời gian: 30 phút 

Tổng thời gian cho toàn bộ mục: 50 phút.

Hệ thống bài thi TOEFL dành cho người Việt Nam

Với nguyện vọng để đạt được số điểm mong muốn, thí sinh cần phải hiểu cách vận hành của kỳ thi TOEFL. Trong đó, bài thi sẽ bao gồm 4 phần: Nghe, Đọc, Viết và Nói. Hãy tham khảo hệ thống bài thi TOEFL năm 2021 dưới đây. 

Hệ thống bài thi TOEFL - Đọc

Thí sinh sẽ được yêu cầu đọc hiểu từ 3-4 đoạn văn và trả lời các câu hỏi dựa trên phân đoạn được cung cấp. 

Hệ thống bài thi TOEFL - Nghe

Thí sinh sẽ được yêu cầu trả lời bộ câu hỏi dựa trên bản ghi âm với nội dung được chắt lọc từ bài giảng, cuộc đối thoại và thảo luận. 

Hệ thống bài thi TOEFL - Nói

Thí sinh sẽ được yêu cầu nói về đa dạng chủ đề quen thuộc và thảo luận chi tiết về bản ghi âm từ phần nghe và phân đoạn được sử dụng ở phần đọc. 

Hệ thống bài thi TOEFL - Viết

Trong phần này, việc viết bài luận để nêu lập luận từ kỹ năng Nghe và Đọc sẽ được yêu cầu và thí sinh sẽ thể hiện quan điểm cùng sự hỗ trợ của ví dụ thực tế và hoàn thành bằng kết luận thuyết phục.

TOEFL Test Structure

No. of Questions

Exam Duration

TOEFL Reading Section
30-40
54-74 minutes
TOEFL Listening Section
28-38
41-57 minutes
TOEFL Speaking Section
4 tasks
17 minutes
TOEFL Writing Section
2
50 minutes

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Upcoming Events