Cách tra cứu kết quả TOEFL?

Khi kết quả của bạn đã được hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo qua email bởi đơn vị tổ chức kỳ thi. Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản TOEFL và nhấp vào khung ‘Xem điểm số', bản in kết quả của bạn sẽ được gửi cho bạn 11 ngày sau khi dự thi.

Bảng so sánh mức điểm TOEFL

  • Báo cáo số điểm của bạn sẽ bao gồm kỹ năng đọc, nghe, nói và viết cùng với tổng điểm. 
  • Mức điểm cho mỗi kỹ năng giao động từ 0 đến 30. 
  • Mức điểm quy định đối với bốn phần là tổng điểm từ 0 đến 120.
Section
TOEFL Score Range
Proficiency Level
TOEFL Reading Section
0-30
Poor (0–14)
Average (15–21)
Proficient (22–30)
TOEFL Listening Section
0-30
Poor (0–14)
Average (15–21)
Proficient (22–30)
TOEFL Speaking Section
0-30
Poor(0–9)
Below average (10–17)
Average (18–25)
Proficient (26–30)
TOEFL Writing Section
0-30
Poor - Below average (1–16)
Above average (17–23)
Proficient (24–30)
TOEFL Total Score
120
-

Kết quả TOEFL có trong vòng bao lâu?

Mức điểm TOEFL chính thức sẽ có sẵn trên ứng dụng TOEFL hoặc tài khoản ETS tương ứng trên website trong khoảng thời gian 6 ngày sau ngày thi cuối của bạn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được email thông báo khi điểm đã được hoàn tất. Nếu bạn yêu cầu bản sao giấy tờ chứng chỉ TOEFL, bạn sẽ nhận được bản sao tạm thời trong vòng 11 ngày kể từ ngày thi. Bên cạnh đó, thời gian giao chứng chỉ có thể khác nhau dựa trên dịch vụ bưu chính ở địa phương.

Thời hạn hiệu lực của điểm/chứng chỉ TOEFL?

Chứng chỉ TOEFL sẽ có giá trị hợp lệ trong hai năm kể từ ngày kỳ thi.

Mức trung bình của chứng chỉ TOEFL là bao nhiêu điểm?

Bất kỳ điểm nào trên mức 100 được nhìn nhận là mức điểm TOEFL tốt.

Mức tối đa của chứng chỉ TOEFL là bao nhiêu điểm?

Điểm tối đa có thể đạt được trong bài thi TOEFL iBT là 120 điểm.

TOEFL score percentiles table

Total TOEFL Score
Percentile
0-20
0
24-28
1
32
2
36
3
40
4
44
6
48
8
48
8
52
10
56
13
60
16
64
20
68
25
72
31
76
37
80
44
84
51
88
59
92
67
96
74
100
81
104
88
108
93
112
97
116
99
120
100

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2023 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Upcoming Events