Image

Kỳ thi TOEFL - Kết quả & Điểm số

Image

Kỳ thi TOEFL - Kết quả & Điểm số

Cách kiểm tra điểm thi TOEFL

Bạn sẽ nhận được email thông báo từ đơn vị tổ chức thi khi có kết quả. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản TOEFL và chọn ‘View Scores' để xem điểm trực tuyến. Bảng điểm cứng sẽ được gửi đến bạn trong vòng 11 ngày kể từ ngày có kết quả.

Thang điểm TOEFL

  • Điểm thi TOEFL là điểm tổng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.
  • Thang điểm cho mỗi kỹ năng là từ 0 đến 30. 
  • Thang điểm tổng cho cả 4 kỹ năng là từ 0 đến 120.
Section
TOEFL Score Range
Proficiency Level
TOEFL Reading Section
0-30
Poor (0–14)
Average (15–21)
Proficient (22–30)
TOEFL Listening Section
0-30
Poor (0–14)
Average (15–21)
Proficient (22–30)
TOEFL Speaking Section
0-30
Poor(0–9)
Below average (10–17)
Average (18–25)
Proficient (26–30)
TOEFL Writing Section
0-30
Poor - Below average (1–16)
Above average (17–23)
Proficient (24–30)
TOEFL Total Score
120
-

Khi nào tôi nhận được kết quả thi TOEFL?

Điểm thi TOEFL chính thức được công bố trên ứng dụng TOEFL hoặc tài khoản trên website ETS khoảng 6 ngày kể từ ngày thi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được email thông báo khi có kết quả. Nếu bạn đã yêu cầu từ trước, bạn sẽ nhận được bản điểm cứng trong vòng 11 ngày kể từ ngày có kết quả. Thời gian nhận chứng chỉ có thể khác nhau tùy vào dịch vụ bưu chính địa phương.s.

Điểm thi TOEFL có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ TOEFL sẽ có giá trị hợp lệ trong vòng hai năm kể từ ngày thi.

Điểm thi TOEFL trung bình là bao nhiêu?

Tổng điểm TOEFL trên 100 điểm được xem là điểm cao.

Điểm thi TOEFL tối đa là bao nhiêu?

Điểm thi TOEFL iBT tối đa là 120 điểm.

TOEFL score percentiles table

Total TOEFL Score
Percentile
0-20
0
24-28
1
32
2
36
3
40
4
44
6
48
8
48
8
52
10
56
13
60
16
64
20
68
25
72
31
76
37
80
44
84
51
88
59
92
67
96
74
100
81
104
88
108
93
112
97
116
99
120
100

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC expert counsellors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!+84

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Speak to our CounsellorUpcoming Events