Cấu trúc bài thi IELTS

Bài thi IELTS có hai hình thức: 

  • IELTS Học thuật
  • IELTS Tổng quát 

Thí sinh có thể chọn giữa một trong hai hình thức bài thi này tùy thuộc vào mục đích du học, định cư hay làm việc

Phần thi Viết - IELTS Writing

Phần thi Viết của hai hình thức IELTS khác nhau.

Phần thi Viết của IELTS Học thuật (IELTS Academic Writing)

Thí sinh sẽ phải hoàn thành 2 bài viết với đề bài cho sẵn liên quan đến các chủ đề phổ biến với học sinh, sinh viên đang mong muốn theo học bậc Cử nhân và Thạc sĩ tại môi trường quốc tế.

Câu số 1 trong phần thi Viết: Thí sinh sẽ được cung cấp một biểu đồ, đồ thị hay bảng và được yêu cầu giải thích thông tin, dữ liệu trong đề bài. Thí sinh nên áp dụng phương thức diễn giải phù hợp đi cùng với kết luận rõ ràng. 

Câu số 2 trong phần thi Viết: Thí sinh được yêu cầu nêu quan điểm về vấn đề hoặc chủ đề được nêu trong đề bài. Thí sinh cần phải thuyết phục bằng lập luận và dữ liệu để củng cố ý cho bài viết. 

Phần thi Viết của IELTS Tổng quát (IELTS General Writing)

Tương tự như IELTS Học thuật, phần thi Viết của IELTS Tổng quát cũng bao gồm hai câu hỏi. Tuy nhiên, đề bài thường tương đối dễ hơn so với IELTS Học thuật. 

Câu số 1 trong phần thi Viết: Thí sinh sẽ viết một bức thư dựa trên một tình huống cụ thể. Ngôn ngữ sử dụng có thể học thuật, hoặc theo lối văn nói tùy thuộc vào đề bài yêu cầu. 

Câu số 2 trong phần thi Viết: Thí sinh sẽ được yêu cầu viết bài luận dựa trên nội dung của bức thư ở câu số 1 và cần nêu rõ ý kiến cá nhân để phản biện với đề bài.

Phần thi Đọc - IELTS Reading

Bao gồm hai hình thức: IELTS Đọc Học Thuật và IELTS Đọc Tổng Quát.

Phần thi Đọc của IELTS Học thuật

Phần thi này bao gồm 3 đoạn văn dài với nội dung chuyên về phân tích và mô tả. Thông thường những đoạn văn đó được lấy từ báo chí, bài nghiên cứu, bài tập san, sách và tạp chí.

Phần thi Đọc của IELTS Tổng quát

Tương tự như cấu trúc phần thi của IELTS học thuật, các đoạn văn ở bài thi IELTS Tổng quát được lấy từ mẫu quảng cáo và ấn phẩm. Vì vậy, ngôn ngữ được sử dụng trong phần này thường mang tính chất thường nhật và phổ biến rộng rãi.

Phần thi Nghe - IELTS Listening

Phần nghe IELTS bao gồm bốn phần với độ dài của mỗi bản ghi âm là 3 phút được chỉnh sửa từ sự kết hợp của độc thoại và cuộc đối thoại giữa nhiều cá nhân. Đoạn ghi âm chỉ được phát một lần và thí sinh sẽ phải trả lời bộ câu hỏi phù hợp với từng phần nghe. Hình thức câu hỏi có thể chứa nhiều đáp án khác nhau hoặc điền vào chỗ trống, viết câu trả lời ngắn và lựa chọn tiêu đề phù hợp cho biểu đồ. 

Kỹ năng nghe IELTS ở phần 1 và 2 sẽ dựa trên các tình huống xã hội hàng ngày. 

Bản ghi âm 1: Cuộc trò chuyện giữa hai người trong một tình huống xã hội thường nhật. 

Bản ghi âm 2: Cuộc độc thoại đơn giản dựa trên tình huống hàng ngày. 

  • Phần thi nghe IELTS 3 và 4 sẽ dựa trên các tình huống mang tính giáo dục hoặc chuyên nghiệp cao.

Bản ghi âm 3: Cuộc trò chuyện giữa bốn người trong liên quan đến lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo. 

Bản ghi âm 4: Cuộc độc thoại trao đổi về một môn học cụ thể.

Phần thi nói - IELTS Speaking

Thí sinh sẽ gặp trực tiếp 1-1 để thực hiện phần thi. Giám khảo sẽ tập trung đánh giá kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp của thí sinh.

Số lượng câu hỏi: 3

  • Câu hỏi về các chủ đề liên quan đến cá nhân 
  • Trình bày một chủ đề được yêu cầu trong thời gian quy định
  • Thảo luận những câu hỏi liên quan đến chủ đề ở câu số 2

Câu hỏi về các chủ đề liên quan đến cá nhân: Thí sinh cần trả lời các câu hỏi liên quan đến gia đình, học tập, công việc và sở thích. 

Trình bày một chủ đề được yêu cầu trong thời gian quy định: Thí sinh sẽ được cung cấp chủ đề cụ thể và có thời gian chuẩn bị là 1 phút. Sau đó thí sinh cần trình bày ý kiến của mình trong 2 phút. Giám khảo có thể sẽ đặt câu hỏi ngoài dựa trên phần trình bày của thí sinh. 

Thảo luận: Giám khảo sẽ có một cuộc thảo luận với thí sinh về một số vấn đề liên quan đến chủ đề ở câu số 2. Các câu hỏi trong phần này có tính chất trừu tượng và chuyên sâu hơn. 

IELTS Exam Pattern for Vietnamese

Section
Description
No. of Questions
Duration
IELTS Syllabus -Listening
This section consists of four recorded monologues and dialogues.
40
30 +10 minutes
IELTS Syllabus -Reading
This section contains three long passages, and tasks are assigned to each passage. The texts under the reading section are descriptive, factual, discursive and analytical. It also includes non-verbal content like diagrams and graphs. These texts are taken from books, journals and newspapers.
40

60 minutes

IELTS Syllabus - Writing

This section consists of two tasks. The first task is a summarisation/explanation of the given table, graph or diagram in at least 150 words.

The second task is writing an essay of at least 250 words.

2
60 minutes
IELTS Syllabus - Speaking
This session is a face-to-face interview that includes brief questions and talking in detail about a particular topic.
3
11-14 minutes

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Upcoming Events