LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Bộ Nội vụ (DHA)

Cổng thông tin dành cho công dân Úc và du khách tìm kiếm các thông tin liên quan đến các điều kiện và quy định nhập cảnh. Đây là website cung cấp mọi thông tin về cuộc sống, học tập, làm việc, di cư, du lịch và hoạt động kinh doanh tại Úc. 

Hệ thống xác minh thị thực trực tuyến (VEVO) 

Đây là một phần trên website của Bộ Nội vụ. Khi truy cập vào đây, bạn có thể kiểm tra kết quả thị thực (visa) với mọi thông tin cụ thể.

Công cụ ước lượng phí xét thị thực (visa)

Đây là công cụ giúp bạn ước tính được phí xét thị thực mà bạn cần phải thanh toán khi nộp hồ sơ. 

Dịch vụ thị thực y tế Bupa 

Với số lượng lớn người dân nhập cư vào nước Úc, thay mặt Bộ Nội vụ, dịch vụ thị thực y tế Bupa với các cơ sở khắp nước Úc tổ chức buổi khám sức khỏe dành cho người xin thị thực Úc. 

Danh sách các bác sĩ của Hội đồng Di trú theo Quốc gia 

Mọi quy trình khám sức khỏe ngoài lãnh thổ nước Úc chỉ được chấp nhận nếu thực hiện bởi một trong những thành viên của hội đồng. Đây là trang thông tin cung cấp danh sách các bác sĩ của Hội đồng Di trú theo Quốc gia. 

Kiểm tra Cảnh sát Liên bang Úc

Đây là đơn đăng ký Kiểm tra Cảnh sát Quốc gia trực tuyến của Cảnh sát Liên bang Úc dành cho mục đích nhập cư.

Kiểm tra Cảnh sát nước ngoài

Đây là trang cung cấp thông tin về các cơ quan có thẩm quyền được công nhận ở quốc gia có yêu cầu thực hiện kiểm tra cảnh sát. Mọi tài liệu liên quan, lệ phí và các yêu cầu cần thiết để ban hành tài liệu dành cho các cơ quan có thẩm quyền đều được cập nhật trên trang này.

Đăng ký thi PTE 

Đây là trang cung cấp thông tin về bài kiểm tra tiếng Anh Pearson Test of English (PTE) bao gồm hướng dẫn đăng ký thi, cách đạt được điểm mong muốn và giải đáp mọi thắc mắc.

Sinh trắc học dành cho cấp thị thực 

Đây là trang cung cấp thông tin hướng dẫn đăng ký lấy sinh trắc học khi nộp hồ sơ xin thị thực. Sinh trắc học có thể được thực hiện tại Australian Visa Application Centre (AVAC) hoặc Australian Biometrics Collection Centre (ABCC).

Tin tức DHA: tin mới? 

Trang DHA lưu trữ các tài nguyên tin tức, liên kết với nhiều phương tiện truyền thông xã hội, bản sao bài phát biểu và dịch vụ đăng ký.

4
Speak to UsAECC SearchAECC Student