Điều kiện đăng ký thi TOEFL

Điều kiện dự thi TOEFL là gì?

Không có độ tuổi hoặc trình độ giới hạn dành cho thí sinh đăng ký thi TOEFL. Tuy nhiên, thí sinh phải có hộ chiếu hợp lệ để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Mức điểm đạt chuẩn của bài thi TOEFL là bao nhiêu?

TOEFL không có mức điểm đạt tối thiểu. Tuy nhiên, thí sinh cần đạt số điểm theo yêu cầu đầu vào do trường đại học đặt ra.

Thi TOEFL cần mang gì?

Thí sinh đi thi TOEFL cần mang:

  • Giấy báo thi có mã dự thi hợp lệ (từ ETS).
  • Hộ chiếu hợp lệ.

Cách đăng ký thi TOEFL

  • Tạo tài khoản trên website ETS
  • Chọn ‘Register Online’. 
  • Điền tất cả thông tin cần thiết, kiểm tra và nhấn gửi. 
  • Tạo tài khoản với tên người dùng, mật khẩu và câu hỏi bảo mật.
  • Chọn ngày và địa điểm thi. 
  • Chọn ‘Register’.
Lưu ý: Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và tài khoản ETS.

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Speak to our CounsellorUpcoming Events