Giải đáp thắc mắc thường gặp về TOEFL

TOEFL là gì?
TOEFL là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh và được sử dụng bởi đối tượng ở quốc gia không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Đa phần chứng chỉ TOEFL được sinh viên sử dụng để đăng ký học chương trình đại học tại quốc gia nói tiếng Anh bản địa.h.

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Upcoming Events